• 30-05-2024
Dołącz do nas!

Blog

Czy miejski miód jest zdrowy?

Czy miejski miód jest zdrowy?

Okazuje się, że miód z pasiek miejskich jest tak samo zdrowy, jak ten, który powstaje w pasiekach wiejskich. Pszczoły nie mają problemów z radzeniem sobie z miejskim życiem i przez cały sezon potrafią znaleźć sobie odpowiedni pokarm. Poziom szkodliwych substancji w miodzie jest niski i rzadko kiedy różni się od miodu ze wsi. 

Miód od miejskich pszczół może być lepszy niż ten ze wsi!

Ta informacja może być zadziwiająca - pszczoły w miastach często radzą sobie lepiej niż na wsi. Dlaczego tak się dzieje? Tereny rolnicze stają się nieprzyjazne pszczołom (stanowią obecnie ponad 60% powierzchni Polski). Owadom sprzyja monokulturowy charakter upraw, ale szkodzą im wszelkie substancje chemiczne i pestycydy. Niektóre rośliny kwitną bardzo krótko, co uniemożliwia pszczołom pozyskanie nektaru i pyłku. W miastach nie ma takiego problemu, ponieważ różnego rodzaju kwiaty są sadzone przez cały sezon. Pszczoły mają zatem ogromny wybór pokarmu. Kwiaty rosną przecież w parkach, na balkonach i skwerach, a także na cmentarzach. Miejskie pszczoły produkują miód wielokwiatowy - pozyskują one nektar i pyłek z różnych gatunków kwiatów.

Miejskie miody zdrowsze?

Dr Szentgyörgyi wraz ze swoim zespołem przeprowadziła badania pyłku. Został on sprowadzony do uli przez pszczoły na terenie Krakowa i okolic. Badaniom poddano 15 uli w 5 lokalizacjach - brano pod uwagę poziom węglowodorów aromatycznych oraz metali ciężkich. Okazało się, że stężenie tych szkodliwych substancji w pyłku przyniesionym przez pszczoły miejskie, bywa czasami mniejsze, niż na wsi! Ma to związek z jakością powietrza. Na wsiach oraz na przedmieściach stosuje się indywidualne ogrzewanie, które ma bardzo niekorzystny wpływ na jakość powietrza i ma swój udział w tworzeniu smogu. Miód produkowany jest z nektaru kwiatowego, który nie ulega tak dużemu zanieczyszczeniu. Dużo więcej zanieczyszczeń znajduje się w pyłku kwiatowym, który pszczoły zbierają wraz z nektarem. Nie powinien być to jednak powód do wielkich obaw. Stężenia tych substancji w miodzie są stosunkowo niskie i nie powinny być szkodliwe dla zdrowia.

Rośnie popularność miejskiego pszczelarstwa 

Miejskie pszczelarstwo w staje się w Polsce coraz bardziej popularne. Według danych Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Krakowie, na terenie samego Krakowa znajduje się aż 2000 uli! Podobna sytuacja ma miejsce w innych krajach europejskich - w Londynie znajduje się ok. 3500 pasiek, a w Berlinie - aż 15 000! Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że o ile spożycie miodu jest bezpieczne, to zanieczyszczenia mają negatywny wpływ na same pszczoły. Dr Szentgyörgyi dowiodła, że w miejscach zanieczyszczonych zachwiana jest proporcja płci w populacji oraz zmniejsza się liczebność potomstwa.

Dodaj komentarz